Till innehåll på sidan

Regional omsättningsstatistik (REGO)

Regional omsättningsstatistik visar inrikes omsättning per bransch och region. Region kan exempelvis vara kommun eller län, men även andra regionala indelningar kan användas. Omsättningsstatistik kan beställas för år eller kvartal.

Så här går det till

Regional omsättningsstatistik baseras på Momsdeklarationsregistret från Skatteverket. Omsättningen fördelas på företagets arbetsställen med hjälp av information från SCB:s Företagsregister.

Så här levererar vi

Statistiken levereras i Excel.

Så här beställer du

Använd något av följande förfrågningsformulär i länken:

Förfrågan om data i form av statistiktabeller (scb.se)

Skriv REGO i förfrågans namn.

Pris

Kontakta uppdrag@scb.se för pris.

Prissättning på SCB

Mer information

Registret för regional omsättning tas fram cirka 70 dagar efter varje kvartal. En ny årgång är klar i slutet av april året därpå för företag med minst en miljon kronor i omsättning.  Om företag med en omsättning under en miljon kronor är betydande i en bransch rekommenderas att vänta till november året därpå.

För att inte riskera att röja uppgifter som kan härledas till ett enskilt företag krävs minst tre arbetsställen för att uppgiften ska redovisas. För statistik som utgår från företag tillkommer kravet att ett eller två företag i redovisningsgruppen inte får vara för dominanta.

Bransch redovisas enligt Svensk näringsgrensindelning, SNI 2007.

Kontakta oss