Till innehåll på sidan

Omsättningsstatistik (REGO)

Regional omsättningsstatistik visar inrikes omsättning per bransch och region. Region kan exempelvis vara kommun eller län, men även andra indelningar kan göras. Bransch är enligt Svensk näringsgrensindelning, SNI 2007. Omsättningsstatistik kan beställas på år eller kvartal.

Regional omsättningsstatistik baseras på Momsdeklarationsregistret från Skatteverket. Företagets omsättning fördelas på dess olika arbetsställen med hjälp av information från SCB:s Företagsregister.

När finns en ny period färdig?

Registret för regional omsättning tas fram cirka 70 dagar efter varje kvartals slut. En ny årgång är klar för att använda till uppdrag i slutet av april året efter. Om även de minsta företagen, med en omsättning på under en miljon kronor, behöver vara med rekommenderas att vänta till  november året efter.

Vad kostar det?

För uppdrag gällande regional omsättningsstatistik används en prislista. Prislistan är konstruerad enligt principen att mer statistik kostar mer. Det innebär att större tabeller med fler indelningar blir dyrare än en enklare tabell. Varje beställning debiteras en grundavgift på 800 kr. Kontakta oss så räknar vi fram en prisuppgift för er beställning.

Så här levererar vi

Beställd omsättningsstatistik levereras i en Excelfil via Leveransportalen som är SCB:s verktyg för uppdragsleveranser.

Mer information

För statistik som utgår från arbetsställen krävs att statistiken avser minst tre arbetsställen för att inte uppgiften ska bli sekretessbelagd. För statistik som utgår från företag tillkommer kravet att ett eller två företag i redovisningsgruppen inte får vara för dominanta.

Kontakt