Till innehåll på sidan

Regionala befolkningsprognoser

Är du i behov av prognoser baserade på lokala förutsättningar eller antaganden för kommunen eller delområden kan SCB hjälpa dig att ta fram en prognos som beskriver den framtida befolkningsutvecklingen i din region.

I SCB:s statistikdatabas finns befolkningsframskrivningar för Sveriges län och kommuner. Framskrivningarna bygger på historisk data och överensstämmer med framskrivningen för riket. I framskrivningarna tas ingen hänsyn till regionernas planerade bostadsbyggande eller andra framtida mål och förutsättningar.

Beställ en prognos som beskriver den förväntade framtida utvecklingen för din region, med följande uppgifter:

 • folkmängd fördelad på kön och ålder
 • födda fördelade på kön
 • döda fördelade på kön och ålder
 • inrikes inflyttade och immigrerade fördelade på kön och ålder
 • inrikes utflyttade och emigrerade fördelade på kön och ålder
 • födelseöverskott
 • nettoflyttning
 • folkökning

Hur långt fram i tiden prognosen ska sträcka sig bestämmer du själv.

Så gör vi prognosen

Vi använder SCB:s senaste riksprognos i vårt arbete med att ta fram regionala befolkningsprognoser. Fruktsamheten och dödligheten antas följa riksprognosens utveckling, men nivåerna justeras regionalt. Antagandena om inrikes inflyttning och immigration tas fram genom att bland annat studera tidigare inflyttningsmönster. Inrikes utflyttning och emigration baseras på tidigare observerade utflyttningsrisker. Självklart förs en dialog med beställaren under hela arbetets gång.

Så här levererar vi

Prognosen levereras i Excelformat som tabeller i fyra flikar. De olika flikarna innehåller prognosen i sammanfattning, ettårsklasser, femårsklasser och efter era eventuella önskemål om åldersgrupper. Så här ser den sammanfattande tabellen ut:

Kommun: X-stad (ett exempel på en tabell)

År Befolkningen
vid
årsslut
Födda
under
året
Döda
under
året
Födelse-
överskott
under
året
Inflyttade under året Utflyttade under året Nettoflyttade
under
året
Folkökning
under
året
          Totalt Inrikes Immigrerade Totalt Inrikes Emigrerade    
2020 27 707 276 289 -14 1 065 838 227 976 881 96 89 75
2021 27 795 279 291 -12 1 067 839 227 967 872 95 100 88
2022 27 892 282 292 -10 1 069 841 227 961 866 95 107 97
2023 27 997 284 293 -10 1 071 844 227 957 863 95 114 104
2024 28 103 284 295 -10 1 076 848 227 959 865 94 117 107
2025 28 207 284 296 -12 1 080 853 227 964 869 94 117 104
2026 28 311 283 298 -15 1 085 858 227 967 873 94 119 103
2027 28 415 281 300 -19 1 092 865 227 968 875 94 123 104
2028 28 519 279 303 -24 1 099 871 227 972 877 94 127 103
2029 28 618 277 306 -29 1 105 878 227 977 883 94 128 99


Vad kostar det?

Priset är 12 000 kronor för ett län, en kommun eller ett delområde.

Vid beställning av prognoser i två nivåer är kostnaden för länet eller kommunen 12 000 kronor och därefter 2 000 kronor per kommun/delområde.

För stora beställningar av prognoser använder vi särskild prissättning. Kontakta oss för mer information.

De här uppgifterna behöver vi i beställningen

När du beställer behöver vi följande uppgifter:

 • önskad regional nivå (län, kommun eller delområde)
 • prognoshorisont hur långt fram i tiden ska prognosen sträcka sig?
 • kunduppgifter:
  kommun, myndighet eller företag
  kontaktperson
  adress
  organisationsnummer
  e-postadress
  referenskod vid elektronisk fakturering

Kontakta oss

Regionala befolkningsprognoser

E-post
uppdrag@scb.se

Anders Karlsson

Telefon
010-479 63 07
E-post
anders.karlsson@scb.se