Till innehåll på sidan

Boendeprofiler

Boendeprofiler ger dig statistik för valda bostadsområden från SCB:s många totalräknade register. På så sätt får ditt bostadsföretag bra underlag för att fatta välgrundade beslut.

Boendeprofiler vänder sig till privata och kommunägda bostadsföretag som vill ta reda på mer om vilka invånarna i bostadsområdet är.

När har jag nytta av SCB:s boendeprofiler?

En boendeprofil ger dig ett verktyg att göra välgrundade analyser av bostadsområdenas demografi och socioekonomiska förhållanden vilket ger möjlighet att fatta beslut för bättre boendevillkor.

Med SCB:s Boendeprofiler går du från magkänsla till fakta.

Hur går det till?

Boendeprofiler vänder sig både till privata som kommunägda bostadsföretag. Du väljer den information du vill ha med i din profil utifrån de kriterier som finns.

Vi använder ditt inskickade fastighetsregister och kontrollerar det. Vi lägger också upp det i områdesnivåer. Gränsen för redovisning på områdesnivåer är lägst 100 boende. Jämförelser görs för alla uttag med den egna kommunen.

Vilken information får jag?

När du valt områdesindelning skapar vi en statistikrapport med tabeller och diagram som hjälper dig i ditt analysarbete. Vi levererar statistiken i tabellform och/eller områdesfakta, flyttstudie samt en tidsserieanalys.

Du kan få data om:

  • Befolkning i åldersklasser
  • Utrikes födda och utländsk härkomst
  • Kvarboende
  • Arbetssökande
  • Utbildning
  • Sysselsättning
  • Bilinnehav
  • Inkomst och köpkraft
  • Flyttningar

Kontakta oss