Till innehåll på sidan

Boendeprofiler

Boendeprofiler vänder sig till privata och kommunägda bostadsföretag som vill veta mer om de boende i sina bostadsområden. Statistiken är ett bra verktyg för välgrundade analyser om bostadsområdets demografi och socioekonomiska förhållanden.

Tabeller finns att beställa för följande ämnesområden:

  • Befolkning i åldersklasser
  • Utrikes födda och utländsk härkomst
  • Kvarboende
  • Arbetssökande
  • Utbildning
  • Sysselsättning
  • Bilinnehav
  • Inkomst och ekonomisk standard (köpkraft)
  • Flyttningar

Så här går det till

Statistiken bygger på ert inskickade fastighetsregister och redovisas på områden som ni själva skapar utifrån fastigheter i ert bostadsbestånd. Varje område måste bestå av minst 100 personer.

Så här levererar vi

Statistiken levereras i en rapport som består av bastabeller. Du kan även beställa mer omfattande rapporter som innehåller tabeller och diagram i form av områdesfakta, flyttstudie och tidsserier. Se Produktkatalog.

Så här beställer du

Kontakta uppdrag@scb.se om du är intresserad av att beställa en Boendeprofil.

Pris

För priser se Produktkatalog.

Prissättning på SCB

Kontakta oss