Till innehåll på sidan

Lokalekonomisk analys (LEA)

Lokalekonomisk analys (LEA) ger dig ett bra underlag för att fatta beslut för det lokala samhällets fortsatta utveckling. LEA används främst av lokala utvecklingsgrupper.

Statistiken innehåller bland annat:

  • Befolkningsutvecklingen i området
  • Köns- och åldersstrukturen för de boende
  • Utbildningsnivå
  • Hur många som har sin arbetsplats i området
  • Pendling till och från området
  • Hur inkomsterna ser ut
  • Vilka arbetsställen som finns
  • Fastighetstyp - lantbruk, småhus eller hyreshus

Så här går det till

Exempel på områden som kan användas är postnummer, socken och församling eller så ringar du in området du är intresserad av på en karta.  

Så här levererar vi

Statistiken levereras i en rapport som består av tabeller och diagram. Se LEA-exempel (pdf)

Så här beställer du

Du gör din beställning i Beställningsblanketten (pdf)

Kontakta oss