Till innehåll på sidan

Lokalekonomisk analys (LEA)

En lokalekonomisk analys (LEA) ger dig statistik från SCB:s många register för utvalda geografiska områden. Vi skapar en färdig rapport med underlag om befolkning och företag i det lokala området.

Lokalekonomisk analys (LEA) ger dig ett bra underlag för att fatta beslut eller dra välgrundade slutsatser.

När har jag nytta av SCB:s LEA?

LEA är ett verktyg för lokalekonomiska analyser som företrädesvis används av lokala utvecklingsgrupper. Detta statistiska underlag ger en uppfattning av förutsättningarna som lokalsamhället erbjuder. Underlaget ger en statistisk bild av invånare, aktörer och aktiviteter. Verktyget LEA är en viktig del i samhällets fortsatta utveckling. Dock ska den alltid användas med god lokalkännedom.

Hur går det till?

LEA:n söker sig till områden utanför tätorterna. Som administrativ avgränsning kan till exempel postnummer-, socken- eller församlingsgräns användas. Om det inte finns några fastställda gränser ringar vi in ditt område via kartan och digitaliserar det. Allt beroende på vad som passar dig bäst.

Vilken information får jag?

När du valt område skapar vi en statistikrapport i pdf-format med tabeller och diagram som ger svar på följande frågor:

  • Hur ser köns- och åldersstrukturen ut för de boende?
  • Hur många har sin arbetsplats i området?
  • Hur stora är inkomsterna?
  • Vilka företag och arbetsplatser finns?
  • Boendeformer bor folk i hyresrätt eller småhus?
  • Var finns det utrymme att stärka den lokala självförsörjningen?

Mer information

LEA-exempel (pdf)

Beställningsblankett (pdf)

Kontakta oss