Till innehåll på sidan

Anställdas bakgrund

Anställdas bakgrund vänder sig till dig som vill veta hur din organisations sammansättning ser ut ur ett mångfaldsperspektiv. Uppgifter om anställda kan kombineras med svensk och utländsk bakgrund eller grupperade födelseländer. Det är även möjligt att redovisa statistiken med intern information som exempelvis anställningsform och befattning.

Så här går det till

Statistiken bygger på att ni skickar in underlag om era anställda. Utifrån underlaget framställer vi aggregerade statistiktabeller.

Så här levererar vi

Statistiken levereras i Excel. Se exempel på tabeller.

Exempel 1

Exempel 2

Så här beställer du

Använd något av följande förfrågningsformulär i länken:

Förfrågan om data i form av statistiktabeller (scb.se)

Skriv Anställdas bakgrund i förfrågans namn.

Pris

Kontakta uppdrag@scb.se för pris.

Prissättning på SCB

Tabell 1 Antal anställda efter anställningsform, kön och bakgrund

    Utländsk bakgrund Svensk bakgrund
Anställningsform Kön Utrikes födda Inrikes födda med två utrikes födda föräldrar Inrikes födda med en inrikes och en utrikes född förälder Inrikes födda med två inrikes födda föräldrar Totalt
Deltid Kvinnor          
  Män          
  Totalt          
Heltid Kvinnor          
  Män          
  Totalt          
Totalt            

Tabell 2 Antal anställda efter befattning, kön och grupperade födelseländer

    Grupperade födelseländer
Befattning Kön Sverige Norden (utom Sverige) Europa (utom Norden) Övriga världen Totalt
Chef Kvinnor          
  Män          
  Totalt          
Medarbetare Kvinnor          
  Män          
  Totalt          
Totalt            

Kontakta oss