Till innehåll på sidan

Konsumentprisindex (KPI)

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-14

Indexet mäter den genomsnittliga prisutvecklingen för hela den privata inhemska konsumtionen, de priser konsumenten faktiskt betalar. KPI är det vanliga måttet för kompensations- och inflationsberäkningar i Sverige.

Statistiknyhet 2022-07-14: Prisbasbeloppet för år 2023

Information om nämnden för KPI

Läs mer om hur de höga energipriserna påverkar inflationen

Sveriges ekonomi – Svängande energipriser påverkar KPI

Nyckeltal för Sverige

Inflationstakt enligt KPI

12,0 %

Referenstid: februari 2023 jämfört med samma period föregående år

Konsumentprisindex (KPI)

395,82

Index 1980=100

Referenstid: februari 2023

Inflationstakt enligt KPIF

9,4 %

Referenstid: februari 2023 jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Inflationstakten enligt KPI 12,0 procent i februari 2023

2023-03-15

Inflationstakten enligt KPI var 12,0 procent i februari 2023, en uppgång från januari då den var 11,7 procent. Månadsförändringen från januari till februari var 1,1 procent enligt KPI. Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 9,4 procent i februari.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/pr0101