Till innehåll på sidan

Befolkningsstatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-02-22

Statistiken visar folkmängd och befolkningsförändringar, till exempel födda, döda och in‑ och utflyttade och finns bland annat per län, kommun, kön, ålder, civilstånd, födelseland och medborgarskapsland. Statistiken baseras på de uppgifter om folkbokförda personer som Skatteverket lämnar till SCB.

Nyckeltal för Sverige

Folkmängd

10 520 558

Referenstid: november 2022

0,7 %

jämfört med samma period föregående år

Statistiknyheter

Lägsta antalet födda sedan 2006

2022-08-18

Under första halvåret 2022 föddes 54 560 barn vilket var det lägsta antalet födda sedan 2006. Jämfört med första halvåret 2021 minskade antalet födda med 6,7 procent. Även utvandringen minskade jämfört med första halvåret 2021. Däremot ökade antalet döda och invandringar.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Tillsammans – integration i svenska samhället Rapport 2005-04-25

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Närliggande information

Har du frågor om statistiken?

SCB, Befolkningssektionen

E-post
befolkning@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/be0101