Till innehåll på sidan

Arbetskraftsbarometern

Nästa publicering: 2019-12-10

Statistiken visar arbetsmarknadsläget och utsikterna på ett respektive tre års sikt för cirka 70 utbildningsgrupper, varav största delen är högskoleutbildningar. Resultaten bygger på svaren på en enkät till ett urval av arbetsgivare. Undersökningen har genomförts varje höst sedan 1959.

Statistiknyheter

Arbetskraftsbarometern 2018

2018-12-11

Arbetskraftsbarometern 2018 visar att det är fortsatt brist på utbildade inom många områden, samtidigt som allt färre arbetsgivare upplever god tillgång på arbetssökande. Bristen är störst på nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar. Även den utbredda bristen inom skolan och vården kvarstår. För flera utbildningsgrupper har bristen på personal ökat jämfört med tidigare, vilket exempelvis gäller tandhygienistutbildning och industriteknisk utbildning på gymnasial nivå.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Arbetskraftsbarometern 2018 – vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2018-12-11
Arbetskraftsbarometern 2017 – Vilka utbildningar ger jobb Rapport 2017-12-08
Arbetskraftsbarometern 2016 – Vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2016-12-08
Arbetskraftsbarometern 2015 – Vilka utbildningar ger jobb? Rapport 2015-12-10
Arbetskraftsbarometern 2014 – Utsikterna på arbetsmarknaden för 71 utbildningar Rapport 2014-12-09

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

prognosinstitutet@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0505