Till innehåll på sidan

Öppna geodata för förskolor

Förskolor visas som en koordinatsatt punkt per arbetsställe, utifrån belägenhetsadressen i SCB:s företagsdatabas (FDB). De finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

Registret innehåller uppgifter om samtliga företag, myndigheter och organisationer, med adresser för arbetsställen. Företagsdatabasen klassificerar dock inte specifikt förskolor. För att få fram dem används branschkoden SNI 85100 (Förskoleutbildning).

Tillgängliga variabler

  • Besöksadress, gata
  • Besöksadress, ort
  • Firmabenämning
  • Företagsnamn
  • Kommun
  • Kommunnamn
  • Postadress
  • Postort
  • Postnummer

Så får du använda SCB:s öppna geodata

SCB använder den standardiserade licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC-BY). Det innebär att all statistik på SCB:s webbplats fritt får kopieras, mångfaldigas och spridas vidare. Om du använder eller sprider data ska källa alltid anges (”Källa: SCB” alternativt ”Källa: Statistiska centralbyrån”, internationellt ”Source: Statistics Sweden”).

Adresser till fler verksamheter kan beställas från SCB, kontakta foretag@scb.se.

Ladda ner GIS-skikt för förskolor

Öppna geodata för förskolor finns tillgängliga för nedladdning i form av en zip-fil.

GIS-skikt med förskolor (zip-fil)

Kontakt