Till innehåll på sidan

Öppna geodata för småorter

SCB tar fram gränser för småorter med hjälp av registerdata, till exempel SCB:s register över totalbefolkningen (RTB) och Lantmäteriets fastighetskarta och koordinatsatta byggnadsregister. De finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

Småorter är koncentrerad bebyggelse med 50-199 invånare. Öppna data visas som polygoner och fram till 2015 har det uppdaterats vart femte år. Sedan 2016 uppdateras de vart tredje år.

Tillgängliga variabler

  • Referensår
  • Länskod
  • Landareal i hektar
  • Folkbokförd befolkning
  • Kommunkod
  • Kommunnamn
  • Kod småort, S+4 siffror
  • ObjektID, löpnummer för alla data
  • Länsnamn

Så får du använda SCB:s öppna geodata

SCB använder den standardiserade licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC-BY). Det innebär att all statistik på SCB:s webbplats fritt får kopieras, mångfaldigas och spridas vidare. Om du använder eller sprider data ska källa alltid anges (”Källa: SCB” alternativt ”Källa: Statistiska centralbyrån”, internationellt ”Source: Statistics Sweden”).

Ladda ner GIS-skikt med småorter

Koordinatfiler finns tillgängliga i ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format, i referenssystem Sweref 99 TM.

Referensår 1990

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 1995

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2000

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2005

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2010

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2015

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Kontakt