Till innehåll på sidan

Öppna geodata för fritidshusområden

SCB tar fram gränser för fritidshusområden med hjälp av registerdata, till exempel Lantmäteriets fastighetskarta, lägenhetsregister och koordinatsatta byggnadsregister. De finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

Fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 byggnader klassade som fritidshus. Fritidshus definieras som byggnader utan folkbokförd befolkning, med en viss typkod från Fastighetstaxeringsregistret.

Fritidshusområden visas som polygoner. Fram till 2015 har de uppdaterats vart femte år. Sedan 2016 uppdateras de vart tredje år.

Tillgängliga variabler

  • Referensår
  • Länskod
  • Landareal i hektar
  • Kommunkod
  • Kommunnamn
  • Kod fritidshusområde, F+4 siffror
  • ObjektID, löpnummer för alla data
  • Länsnamn

Så får du använda SCB:s öppna geodata

SCB använder den standardiserade licensen Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC-BY). Det innebär att all statistik på SCB:s webbplats fritt får kopieras, mångfaldigas och spridas vidare. Om du använder eller sprider data ska källa alltid anges (”Källa: SCB” alternativt ”Källa: Statistiska centralbyrån”, internationellt ”Source: Statistics Sweden”).

Ladda ner GIS-skikt med fritidshusområden

Koordinatfiler finns tillgängliga i ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format, i referenssystem Sweref 99 TM.

Referensår 2000

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2005

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2010

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2015

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Kontakt