Till innehåll på sidan

Jämställdhetsstatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-06-15

Jämställdhetsstatistik är statistik som beskriver samhällsutvecklingen ur ett jämställdhetsperspektiv. Statistiken visar situationen för kvinnor och män, flickor och pojkar, inom ett stort antal områden.

Statistiknyheter

Jämnare könsfördelning på många områden, men jämställdheten når sällan hela vägen

2022-06-21

Idag publiceras 2022 års utgåva av den populära På tal om kvinnor och män, lathund om jämställdhet. Den innehåller lättillgänglig statistik om kvinnor och män inom ett stort antal områden.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Könsuppdelad statistik – återrapportering från ett regeringsuppdrag Rapport 2023-02-22
På tal om kvinnor och män - lathund om jämställdhet 2022 Rapport 2022-06-21
Women and men in Sweden - facts and figures 2022 Rapport 2022-06-21
På tal om kvinnor och män. Lathund om jämställdhet 2020 Rapport 2020-06-17
Women and men in Sweden. Facts and figures 2020 Rapport 2020-06-17
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2018 Rapport 2018-06-28
Women and men in Sweden – Facts and figures 2018 Rapport 2018-06-28
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2016 Rapport 2016-07-04
Women and men in Sweden – Facts and figures 2016 Rapport 2016-07-04
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2014 Rapport 2014-07-03
Women and men in Sweden – Facts and figures 2014 Rapport 2014-07-03
Kvinnor och män i näringslivet 2013 Rapport 2013-12-11
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2012 Rapport 2012-11-06
Women and Men in Sweden – Facts and figures 2012 Rapport 2012-11-06
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2010 Rapport 2010-07-06
Women and men in Sweden – Facts and figures 2010 Rapport 2010-07-06
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2008 Rapport 2008-08-28
Women and men in Sweden – Facts and figures 2008 Rapport 2008-08-28
Women and men in Sweden – Facts and figures 2006 Rapport 2006-10-18
På tal om kvinnor och män – Lathund om jämställdhet 2006 Rapport 2006-08-28
Visa äldre rapporter (27)

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/le0201