Till innehåll på sidan

Metodrapporter från SCB 1978–1986

Här finns äldre metodrapporter i form av promemorior från SCB.

Metodrapporter framtagna av SCB:s avdelning Planering och samordning, enheten Statistiska metoder, förkortat P/STM, i form av promemorior.

Serietitel: Promemorior från P/STM

1978:1 Bayesianska idéer vid planeringen av sample surveys (3,2 MB) (pdf)

1978:2 Litteraturförteckning över artiklar om kontingenstabeller (2,6 MB) (pdf)

1979:3 En presentation av Box-Jenkins metod för analys och prognoser av tidsserier (2,1 MB) (pdf)

1980:4 Handledning i AID-analys (2 MB) (pdf)

1980:5 Utredning angående statistisk analysverksamhet vid SCB : slutrapport (3,3 MB) (pdf)

1981:6 Metoder för evalvering av noggrannheten i SCBs statistik. En översikt. (2 MB) (pdf)

1982:7 Effektiva strategier för estimation av förändringar och nivåer vid föränderlig population (1,9 MB) (pdf)

1983:8 How large must the sample size be? Nominal confidence levels versus actual coverage probabilities in simple random sampling (2,1 MB) (pdf)

1983:9 Regression analysis and ratio analysis for domains : a randomization theory approach (2 MB) (pdf)

1983:10 Current survey research at Statistics Sweden (2,8 MB) (pdf)

1984:11 Utjämningsmetoder vid nivåkorrigering av tidsserier med tillämpning på nationalräkenskapsdata (2,2 MB) (pdf)

1984:12 Regressionsanalys för f d statistikstuderande (3,8 MB) (pdf)

1985:13 Estimating Gini and entropy inequality parameters (1,9 MB) (pdf)

1985:14 Income inequality measures based on sample surveys (1,5 MB) (pdf)

1985:15 Granskning och evalvering av surveymodeller, tiden före 1960 (5,5 MB) (pdf)

1985:16 Variance estimators of the Gini coefficient ­ simple random sampling (1,7 MB) (pdf)

1985:17 Variance estimators of the Gini coefficient ­ probability sampling (1,8 MB) (pdf)

1985:18 Reconciling tables and margins using least-squares (1,5 MB) (pdf)

1985:19 Ersättningens och uppgiftslämnarbördans betydelse för kvaliteten i undersökningarna om hushållens utgifter (2,3 MB) (pdf)

1985:20 A general view of estimation for two phases of selection (2,9 MB) (pdf)

1986:21 On the use of automated coding at Statistics Sweden (2,6 MB) (pdf)

1986:22 Quality control of coding operations at Statistics Sweden (2,6 MB) (pdf)

1986:23 A general view of nonresponse bias in some sample surveys of the Swedish population (2,3 MB) (pdf)

1986:24 Nonresponse rates in 1970 ­ 1985 in surveys of individuals and households (2 MB) (pdf)

Fyra metodrapporter framtagna 1986 av SCB:s Utvecklingsavdelning, enheten Statistiska metoder, förkortat U/STM, i form av promemorior.

Serietitel: Promemorior från U/STM

1986:25 Two evaluation studies of small area estimation methods: the case of estimating population characteristics in Swedish municipalities for the intercensal period (2,2 MB) (pdf)

1986:26 A survey practitioner's notion of nonresponse (1,5 MB) (pdf)

1986:27 Factors to be considered in developing a reinterview program and interviewer debriefings at SCB (2,1 MB) (pdf)

1986:28 Utredning kring bortfallet i samband med den s k Metropolit-debatten (1,8 MB) (pdf)