Till innehåll på sidan

Arbetsstatistik utgifven af K. Kommerskollegii afdelning för arbetsstatistik, 1899–1913

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Statistik om arbete och arbetsförhållanden

Arbetsstatistik. A, 1899–1912

Arbetsstatistik. B, 1905–1912. Avec des résumés en français

Arbetsstatistik. C, 1908–1913. Avec des résumés en français

Arbetsstatistik. D, 1909–1912. Avec des résumés en français

Arbetsstatistik. E, 1909–1911, Avec des résumés en français

Arbetsstatistik. F, 1911–1912. Avec des résumés en français

Arbetsstatistik. H, 1910–1911. Avec des résumés en français

Arbetsstatistik. L, 1911–1911. Avec des résumés en français