Till innehåll på sidan

Öppna geodata för verksamhetsområden

SCB tar fram gränser för verksamhetsområden med hjälp av registerdata från bland annat SCB:s allmänna företagsregister samt Lantmäteriets fastighetskarta och koordinatsatta byggnadsregister. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata. Verksamhetsområden ersätter den tidigare avgränsningen arbetsplatsområden utanför tätort.

Ett verksamhetsområde kan bestå antingen av en koncentration av flera arbetsställen, som tillsammans bildar ett geografiskt avgränsat område, eller ett område som karaktäriseras av storskalig och industriellt präglad markanvändning och har minst ett arbetsställe. Ett verksamhetsområde är minst 3 hektar stort. Öppna data visas som polygoner och finns att ladda ner med referensår 2015.

Arbetsplatsområden är koncentrerad bebyggelse utanför tätort med minst 50 förvärvsarbetande. Öppna data visas som polygoner och finns att ladda ner med referensår 2000, 2005 och 2010.

Statistiken har genomgått omfattande förändringar avseende definition och metod vid övergången till verksamhetsområden. De geografiska ytor som verksamhetsområden består av skiljer sig därför till stor del från motsvarande ytor som ingår i arbetsplatsområden utanför tätort. Uppgifterna avseende 2015 för verksamhetsområden går inte att jämföra med den statistik som har publicerats avseende 2000, 2005 och 2010 års arbetsplatsområden utanför tätort. Arbetsplatsområden utanför tätort kan fortfarande laddas ner fritt som öppna geodata.

Tillgängliga variabler

Geodata innehåller en polygon för varje område, med information om bland annat län, kommun, kod och landareal.

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ner GIS-skikt med verksamhetsområden

Referensår 2015

WMS

https://geodata.scb.se/geoserver/stat/Verksamhetsomraden/ows?service=wms&version=1.3.0&request=GetCapabilities

WFS

https://geodata.scb.se/geoserver/stat/wms?version=1.1.0

Nedladdning i shapeformat

Ladda ner GIS-skikt med arbetsplatsområden utanför tätort

Geodata finns tillgängliga i Geopackage-format, i det nationella referenssystemet SWEREF99TM. Samtliga årgångar finns lagrade i samma geopackage-fil.

Referensår 2000-2010

Geopackage (zip file)

Kontakt

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se