Till innehåll på sidan

Öppna geodata för fritidshusområden

SCB tar fram gränser för fritidshusområden med hjälp av registerdata från bland annat Lantmäteriets fastighetskarta, lägenhetsregister och koordinatsatta byggnadsregister. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

Fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 byggnader klassade som fritidshus. Fritidshus definieras som byggnader utan folkbokförd befolkning, med en viss typkod från Fastighetstaxeringsregistret.

Fritidshusområden visas som polygoner och uppdateras vart femte år.

Tillgängliga variabler

Geodata innehåller en polygon för varje fritidshusområde, med information om bland annat län, kommun, kod och landareal.

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ner GIS-skikt med fritidshusområden

Geodata finns tillgängliga i Geopackage-format, i det nationella referenssystemet SWEREF99TM. Samtliga årgångar finns lagrade i samma geopackage-fil.

Referensår 2000-2020

Geopackage (zip file)

Kontakt

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se