Till innehåll på sidan

Öppna geodata för fritidshusområden

SCB tar fram gränser för fritidshusområden med hjälp av registerdata från bland annat Lantmäteriets fastighetskarta, lägenhetsregister och koordinatsatta byggnadsregister. Gränserna finns att ladda ner fritt som öppna geodata.

Fritidshusområden är koncentrerad bebyggelse med minst 50 byggnader klassade som fritidshus. Fritidshus definieras som byggnader utan folkbokförd befolkning, med en viss typkod från Fastighetstaxeringsregistret.

Fritidshusområden visas som polygoner. Fram till 2015 har de uppdaterats vart femte år.

Tillgängliga variabler

  • Referensår
  • Länskod
  • Landareal i hektar
  • Kommunkod
  • Kommunnamn
  • Kod fritidshusområde, F+4 siffror
  • ObjektID, löpnummer för alla data
  • Länsnamn

Så får du använda SCB:s öppna data

Ladda ner GIS-skikt med fritidshusområden

Koordinatfiler finns tillgängliga i ArcView-shape-format och MapInfo-tab-format, i det nationella referenssystemet SWEREF99TM.

Referensår 2000

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2005

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2010

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Referensår 2015

ArcView-shape (zip-fil)

MapInfo-tab (zip-fil)

Kontakt

SCB, sektionen för samhällsbyggnad och turism

Adress
Solna strandväg 86
171 54 Solna
E-post
mark.vatten.gis@scb.se