Till innehåll på sidan

Hushållens utgifter (HUT)

Sveriges officiella statistik

Statistiken visar utgifter för olika hushållsgrupper och hur utgifterna fördelas mellan olika varor och tjänster. En av statistikens viktigaste uppgifter är att upptäcka och uppmärksamma grupper som är utsatta i ett eller annat avseende. Undersökningen har gjorts sedan 1958.

Statistiknyheter

Boende och transport hushållens största utgifter

2022-12-20

Utgift för boende är den största utgiften för hushållen. Med boende avses alla utgifter för boende inklusive fritidsboende och övernattningsbostäder. Efter boendet är transport och livsmedel de största utgiftsposterna. Av de totala utgifterna lägger svenska hushåll i genomsnitt 21,9 procent på boendet, 14,9 procent på transport samt 13,6 procent på livsmedel och alkoholfria drycker.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 9.00–16.00
Lunchstängt: 12.00–13.00
E-post
information@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/he0201