Till innehåll på sidan

Gymnasieungdomars studieintresse

Nästa publicering: 2022-03-29

Undersökningen har genomförts sedan läsåret 1992/93 och dess fokus är intresset för att börja studera på universitet/högskola bland elever i gymnasieskolans årskurs 3. Statistiken visar bland annat planer på högskole- eller universitetsstudier inom tre år, planerat studieupplägg, och utbildningsinriktning.

Statistiknyheter

Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2019/20

2020-03-06

Hösten 2019 hade cirka 75 procent av eleverna i gymnasieskolans årskurs 3 som läser på högskoleförberedande program planer på att läsa vidare, visar en ny rapport. Motsvarande andel bland elever på yrkesprogram är cirka 30 procent. Inga skillnader finns mellan kvinnor och män som läser högskoleförberedande respektive yrkesprogram.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2019/20 Rapport 2020-03-06
Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2017/18 Rapport 2018-03-08
Tema: Utbildning – Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/16 Rapport 2016-03-08
Tema: Utbildning – Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/14 Rapport 2014-03-10
Tema: Utbildning 2012:3 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Rapport 2012-04-16
Tema: Utbildning 2010:2 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Rapport 2010-03-17

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Statistikens kvalitet (Kvalitetsdeklaration och Beskrivning av statistiken)

Statistikens framställning (alternativt SCBDOK)

Dokumentation av mikrodata

MetaPlus

Har du frågor om statistiken?

Karolin Frisk

Telefon
010-479 63 72
E-post
karolin.frisk@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0513