Till innehåll på sidan

Gymnasieungdomars studieintresse

Nästa publicering: 2018-03-06

Undersökningen har genomförts sedan läsåret 1992/93 och dess fokus är intresset för att börja studera på universitet/högskola bland elever i gymnasieskolans årskurs 3. Statistiken visar bland annat planer på högskole- eller universitetsstudier inom tre år, planerat studieupplägg, och utbildningsinriktning.

Statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Språk Typ Datum
Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/16 Rapport 2016-03-08
Tema: Utbildning 2014:5 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/14 Rapport 2014-03-10
Tema: Utbildning 2012:3 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Rapport 2012-04-16
Tema: Utbildning 2010:2 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Rapport 2010-03-17
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2005/06 SM 2006-04-04
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomarnas studieintresse läsåret 2003/2004 SM 2004-04-22
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomarnas studieintresse läsåret 2002/2003 SM 2003-03-28
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomarnas studieintresse läsåret 2001/2002 SM 2002-03-27

Artiklar

Studenmössa
Karriären viktigast för blivande studenter

2016-06-08

Karriär, intressant jobb och hög lön är viktiga anledningar till att vilja studera på universitet eller högskola efter gymnasiet. Fyra av fem elever på högskoleförberedande program planerar att läsa vidare inom tre år.

Skola, Utbildning

Ung student på bibliotek
Endast sex av tio läste vidare efter gymnasiet som planerat

2015-11-18

Långt ifrån alla som planerar att studera vidare efter gymnasiet gör det. Det visar en uppföljning av en enkätundersökning som gjordes hösten 2011 bland elever i gymnasieskolans årskurs 3. Av dem som planerade att påbörja högskolestudier inom tre år var det bara knappt sex av tio som verkligen gjorde det.

Utbildning, Skola, Högskola

Studentmössor
Över hälften av studenterna vill plugga mer

2014-06-10

Under läsåret 2013/14 gick 330 000 elever i gymnasieskolan i Sverige. Cirka 105 000 av dem gick i avgångsklasserna och avslutar därmed sin skolgång i sommar. Närmare 60 procent av dem planerar att snart studera vidare, för andra innebär studenten en start på arbetslivet.

Utbildning, Arbetsmarknad, Skola

Läs fler artiklar

Dokumentation

Våra statistiska undersökningar dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken – kvaliteten, framtagningen och det detaljerade innehållet.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att tolka och använda den publicerade statistiken på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas fr.o.m. 2017 i Kvalitetsdeklaration. För tidigare årgångar beskrivs kvaliteten i Beskrivning av statistiken (BaS). Kvalitetsdeklaration beskriver kvaliteten utifrån ett nytt kvalitetsbegrepp och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken.

De två andra dokumentationsformerna beskriver hur statistiken tas fram och de olika undersökningarnas detaljerade innehåll. De är mer omfattande i sina beskrivningar och vänder sig till dig som vill göra jämförelser mellan olika statistikundersökningar, eller till dig som vill göra specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Anna Andersson

Telefon
010-479 62 52
E-post
anna.andersson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0513