Till innehåll på sidan

Gymnasieungdomars studieintresse

Undersökningen har genomförts sedan läsåret 1992/93 och dess fokus är intresset för att börja studera på universitet/högskola bland elever i gymnasieskolans årskurs 3. Statistiken visar bland annat planer på högskole- eller universitetsstudier inom tre år, planerat studieupplägg, och utbildningsinriktning.

Statistiknyheter

Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2017/18

2018-03-08

Sex av tio elever i gymnasieskolans årskurs 3 planerade hösten 2017 att inom tre år påbörja en högskoleutbildning. På högskoleförberedande program planerade omkring 80 procent av eleverna att läsa vidare medan det bland eleverna på yrkesprogram var cirka 25 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2017/18 Rapport 2018-03-08
Tema: Utbildning Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2015/16 Rapport 2016-03-08
Tema: Utbildning 2014:5 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2013/14 Rapport 2014-03-10
Tema: Utbildning 2012:3 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2011/12 Rapport 2012-04-16
Tema: Utbildning 2010:2 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2009/10 Rapport 2010-03-17
Tema: Utbildning 2008:1 Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2007/08 Rapport 2008-02-29
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomars studieintresse läsåret 2005/06 SM 2006-04-04
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomarnas studieintresse läsåret 2003/2004 SM 2004-04-22
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomarnas studieintresse läsåret 2002/2003 SM 2003-03-28
Övergång gymnasieskola – högskola. Gymnasieungdomarnas studieintresse läsåret 2001/2002 SM 2002-03-27

Dokumentation

Vår statistik dokumenteras i tre olika former för att beskriva olika aspekter av statistiken: kvalitet, framställning och detaljerat innehåll.

Dokumentationen som beskriver statistikens kvalitet är viktig för att den publicerade statistiken ska kunna tolkas och användas på rätt sätt. Statistikens kvalitet redovisas från och med 2017 i Kvalitetsdeklaration. Den beskriver kvaliteten utifrån ett kvalitetsbegrepp som gäller från och med 2017, och skiljer sig därför delvis från Beskrivning av statistiken som gäller för tidigare årgångar.

Som komplement till kvalitetsdeklarationen finns från och med 2018 dokumentationsformen Statistikens framställning. Även den här dokumentationen har anpassats till det nya kvalitetsbegreppet. För tidigare årgångar presenteras motsvarande information i en dokumentation som kallas för SCBDOK.

Den tredje dokumentationsformen, som har rubriken Statistikens detaljerade innehåll, är mer omfattande i sina beskrivningar av till exempel variabler. Den syftar till att möjliggöra jämförelser mellan definitioner och att vara ett underlag för specialbearbetningar där vår statistik ingår.

Har du frågor om statistiken?

Anna Andersson

Telefon
010-479 62 52
E-post
anna.andersson@scb.se

Kortadress till denna sida: http://www.scb.se/uf0513