Till innehåll på sidan

SCB:s medborgarundersökning

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter.

I medborgarundersökningen betygsätter kommunens invånare följande tre områden:

  • Kommunen som en plats att bo och leva på
  • Kommunens verksamheter
  • Medborgarnas inflytande i sin kommun

Från och med 2017 genomförs SCB:s medborgarundersökning en gång per år. Enkäten kan besvaras antingen via en pappersenkät eller på webben.

Varje kommun som deltar får en egen analysrapport. I rapporten redovisas kommunens egna resultat, jämförelser med samtliga deltagande kommuner och med kommuner i olika storleksklasser.

Tilläggsfrågor i samarbete med Håll Sverige Rent

I samarbete med stiftelsen Håll Sverige Rent erbjuder SCB Sveriges kommuner att mäta invånarnas attityd till nedskräpning i kommunen. Frågorna har tagits fram i samarbete mellan SCB och Håll Sverige Rent och är ett komplement till de frågor kring renhållningen i kommunen som redan ställs medborgarundersökningen.

Kommunernas resultat

För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal. Det handlar till exempel om medborgarnas bedömning av hur kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut. För att underlätta jämförelser och benchmarking för deltagande kommuner är resultaten från undersökningarna tillgängliga i SCB:s statistikdatabas.

Medborgarundersökningen i statistikdatabasen

Resultat från undersökningen 2018

Till enkäten

Om du som privatperson blivit slumpmässigt utvald att tycka till om din kommun hittar du mer information och möjlighet att logga in till webbenkäten på denna sida:

Medborgarundersökningen

Kontakta oss

Anna Törneke

Telefon
010-479 47 77
E-post
anna.torneke@scb.se

Åsa Vernby

Telefon
010-479 40 68
E-post
asa.vernby@scb.se