Till innehåll på sidan

Medborgarundersökningen

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Några av de områden som undersöks är skola och omsorg, boende och boendemiljö, trygghet i samhället, jämlikhet och integration samt förtroende.

SCB:s medborgarundersökning är en attitydundersökning som genomförs på uppdrag av kommuner. Undersökningen ger svar på hur invånarna bedömer att kommunen sköter sina verksamheter och vilket inflytande de anser sig ha på kommunala beslut.

För deltagande kommuner ger SCB:s medborgarundersökning intressanta jämförelsetal. För att underlätta jämförelser med andra kommuner och Sverige som helhet är resultaten från undersökningarna tillgängliga i SCB:s statistikdatabas.

Så här levererar vi

Resultaten levereras som tabeller i Excel och diagram i en rapport.

Så här beställer du

SCB:s medborgarundersökning genomförs en gång per år.
Här gör du din anmälan.

Pris

För priser se Prislista (pdf)

Prissättning på SCB

Kontakta oss