Till innehåll på sidan

Vårda ert kundregister

Om ni har ett befintligt kundregister som ni vill uppdatera eller ha ny information om, kan vi göra matchningar på arbetsställen eller företag med hjälp av organisations- eller CFAR-nummer. Vi kan till exempel komplettera ert kundregister med SNI-koder.

Priser för kompletteringar av befintligt register

  Fast avgift, kr/uttag Standarduttag av variabler, kr/post
Kompletteringar 500 1,00

Minimidebitering 1 000 kronor.

Vid köp av fler än 4 000 poster erhålls rabatt.

En variabel, 50 procent av styckepriset ovan. Två variabler, 75 procent av styckepriset ovan.

Ändringsaviseringar

Om ni lagrar ett företagsregister hos er, rekommenderar vi aviseringar på förändringsfiler med information från SCB:s Företagsregister för att uppgifterna inte ska bli inaktuella.
Ni kan till exempel bevaka förändringar i en bransch eller ett befintligt register. Vi kan skicka aviseringsfiler med olika frekvens enligt överenskommelse.

Priset för ändringsaviseringar beräknas med avseende på den bevakade gruppens storlek per år, och uppgår till 1,00 kr per företag/arbetsställe.

Priset avser standarduttag. Se vad som ingår: 

Så levererar vi material

Uppläggningskostnad 1 000 eller 3 000 kronor beroende på kundregistrets omfattning.