Till innehåll på sidan

Beställ en lista med företag eller arbetsställen

Vi kan skräddarsy sökningen till din målgrupp utifrån flera olika kriterier.
 • Region (kommun/län)
 • Storlek (antal anställda eller omsättning)
 • Nyaktiverade företag
 • Företag med export/import
 • Juridisk form
 • Bransch (SNI-kod)
 • Ägandeform

Mejla oss för att beställa information:

scbforetag@scb.se.

Ni kan också gå in på Företagsregistrets antalsberäknare och se hur stort uttaget blir.

Antalsberäknare

Så levererar vi material

Priser för arbetsställe- eller företagsuppgifter

  Fast avgift, kr/uttag Standarduttag av variabler, kr/post Endast adressvariabler för engångsbruk, kr/post
Arbetsställe-
eller företags-
uppgifter
500 1,50 1,00
Statistiska urval,
inkluderar stratum
1 500 2,00 1,50

Minimidebitering 1 000 kr.

Vid köp av fler än 4 000 poster erhålls rabatt.

Tilläggsuppgifter

 • Omsättningsklass, 10 procent av styckepriset.
 • Könskvot, 10 procent av styckepriset.
 • Ägarkontroll (om företaget är offentligt eller privat ägt), 5 procent av styckepriset.
 • Arbetsställetyp (kan särskilja huvudkontor), 5 procent av styckepriset.
 • Belägenhetspostnummer, 10 procent av styckepriset.
 • Export-/Importmarkering (om företaget förekommer i export-/importregistret), 5 procent av styckepriset.
 • Privat/Publik börslista (gäller AB), 10 procent av styckepriset.
 • Institutionell sektorkod, 10 procent av styckepriset.
 • Koordinater, 30 procent av styckepriset.
 • Statuskod (till exempel arbetsgivarregistrerade, momsregistrerade), 2,5 procent av styckepriset.

Vid uttag av två variabler är priset 75 procent av styckepriset.

Postreturer (som maximalt får vara 60 dagar från utskriftsdatum) ersätts med 5 kronor per retur, dock endast om CFAR-nummer (vid köp av arbetsställe), datum och adresskälla finns på postreturen. Återbetalning sker endast en gång per beställning.

Lantbruksregistret

Om det är lantbruksföretag ni vill ha information om, finns även Lantbruksregistret tillgängligt. Informationen i registret samlas in årligen av Jordbruksverket och ger en mer detaljerad bild över lantbruksföretag än vad Företagsregistret gör. Prislistan är densamma som för Företagsregistret.

Prenumerera på nya företag/arbetsställen

Ni kan även välja att prenumerera på nytillkomna företag eller arbetsställen inom en specifik målgrupp. Målgruppen kan till exempel vara en viss bransch (SNI-kod) eller finnas inom ett geografiskt område (län eller kommun).

En prenumeration innebär att ett avtal skrivs om vilken målgrupp som ska bevakas, vilken information som ska levereras och hur ofta leveranserna ska ske (till exempel månads- eller kvartalsvis).

Det fasta priset per leverans är 500 kronor (700 kronor vid första leverans). Styckekostnaden är densamma som för ett enskilt standarduttag på 1,50 kronor. Antal uttagna företag summeras under prenumerationstiden och när antal uttagna företag överstiger 4 000 erhåller ni rabatt på styckekostnaden.

Export/import 

Vi har även information om företag som har haft export eller import av varor. Export/importomsättningen redovisas i intervall och ni får indikation om vilka landområden företaget har haft export/import av varor till.

Priser för exportörer/importörer

  Fast avgift, kr/uttag Standarduttag av variabler, kr/post
Exportörer/importörer 500 5,00

Minimidebitering 1 000 kr.

Vid köp av fler än 500 poster erhålls rabatt.