Till innehåll på sidan

Regional högskolestatistik

Regional högskolestatistik beskriver studiemönster i en kommun eller län. Statistiken ger dig bland annat information om övergångsfrekvens från gymnasium till högskola, varifrån studenterna kommer eller sysselsättning och boende efter examen. Du kan fritt välja önskad tidsperiod och uppföljningsår.

Exempel på ämnesområden:

  • Befolkningens utbildningsnivå
  • Personer i utbildning
  • Övergång från gymnasieskola till högskola
  • Sökande till universitet/högskolor
  • Rekrytering till universitet/högskolor
  • Utländsk bakgrund för registrerade studenter
  • Arbete efter examen
  • Arbete efter gymnasieskola
  • Boende efter examen

Så här levererar vi

Tabellerna levereras i Excel via e-post.

Så här beställer du

Använd något av följande förfrågningsformulär i länken:

Förfrågan om data i form av statistiktabeller

Pris

Vi återkommer med ett pris efter mottagen beställning.

Prissättning på SCB

Exempel på tabeller:

Ämnesområde Innehåll Beställs per
Befolkningens utbildning Befolkningen efter näringsgren och utbildningsnivå Kommun eller län
Övergång gymnasieskola – högskola Övergång till högskola efter program 1,2 och 3 år efter examen Gymnasieskola
Övergång gymnasieskola – högskola Övergång till olika utbildningsinriktningar efter program X antal år efter examen Gymnasieskola
Sökande till universitet/högskolor Sökande efter kön, ålder och boendelän Universitet/högskola
Sökande till universitet/högskolor Sökande till program efter kön och boendelän Universitet/högskola
Rekrytering till universitet/högskolor Nybörjares val av högskola och studieinriktning Kommun eller län
Rekrytering till universitet/högskolor Högskolans nybörjare efter rekryteringslän och inriktning Universitet/högskola
Rekrytering till universitet/högskolor Högskolans nybörjare efter rekryteringskommun och inriktning Universitet/högskola
Boende efter examen Examinerade efter rekryteringslän och boendelän Universitet/högskola
Boende efter examen Dito med fördelning på typ av examen Universitet/högskola
Boende efter examen Examinerade efter boendelän och examen Kommun eller län
Arbete efter examen vid högskola Examinerade efter näringsgren och sektor Universitet/högskola
Arbete efter gymnasieskolan Avgångna efter näringsgren och sektor Kommun, län eller gymnasieskola
Utländsk bakgrund Studenter efter utländsk bakgrund, region och ålder Universitet/högskola
Övergång till forskarutbildning Övergång till olika universitet/högskolor bland examinerade efter inriktning Universitet/högskola

Kontakta oss