Till innehåll på sidan

Högskolestatistik

Från statistikpaketet Regionala tabeller (RegPak) kan du köpa färdig specialbearbetad högskolestatistik på regional nivå.

Regionala tabeller är resultatet av sammanställningar av olika typer av statistik, där grunden utgörs av utbildningsstatistik. SCB:s utbildningsstatistik bygger på totalräknade register. Detta ger möjligheter att få statistik på regional nivå, det vill säga per län, kommun, gymnasieskola och universitet/högskola.

SCB framställer varje år högskolestatistik på regional nivå i form av ett tabellpaket. Tabellerna har ett fast styckepris. För samtliga tabeller gäller att man fritt väljer önskad tidsperiod och uppföljningsår. Tabellerna levereras som en fast tabell men även som ett underlag i Excel som går att pivotera.

Du kan beställa tabeller för kommuner, gymnasieskolor, län och universitet/högskolor. Tabellerna visar till exempel studiemönster i en kommun, övergångsfrekvens från gymnasium till högskola, varifrån studenterna vid en högskola kommer, eller sysselsättning och boende efter examen. För att inte riskera att röja uppgifter som kan härledas till en enskild genomför SCB röjandekontroll av statistiktabeller före leverans. Detta innebär att små tal inte redovisas exakt utan avrundas.  

Tabeller finns att köpa för följande ämnesområden:

  • Befolkningens utbildningsnivå
  • Personer i utbildning
  • Övergång från gymnasieskola till högskola
  • Sökande till universitet/högskolor
  • Rekrytering till universitet/högskolor
  • Utländsk bakgrund för registrerade studenter
  • Arbete efter examen
  • Arbete efter gymnasieskola
  • Boende efter examen

Tabellernas innehåll framgår av översikten nedan.

ÄmnesområdeTabellInnehållBeställs per
Befolkningens utbildning B3 Befolkningen efter näringsgren och utbildningsnivå Kommun eller län
Övergång gymnasieskola – högskola Ö1 Övergång till högskola efter program 1,2 och 3 år efter examen Gymnasieskola
Övergång gymnasieskola – högskola Ö2 Övergång till olika utbildningsinriktningar efter program X antal år efter examen Gymnasieskola
Sökande till universitet/högskolor S1 Sökande efter kön, ålder och boendelän Universitet/högskola
Sökande till universitet/högskolor S2 Sökande till program efter kön och boendelän Universitet/högskola
Rekrytering till universitet/högskolor N1 Nybörjares val av högskola och studieinriktning Kommun eller län
Rekrytering till universitet/högskolor N2 Högskolans nybörjare efter rekryteringslän och inriktning Universitet/högskola
Rekrytering till universitet/högskolor N3 Högskolans nybörjare efter rekryteringskommun och inriktning Universitet/högskola
Boende efter examen E1 Examinerade efter rekryteringslän och boendelän Universitet/högskola
Boende efter examen E2 Dito med fördelning på typ av examen Universitet/högskola
Boende efter examen E3 Examinerade efter boendelän och examen Kommun eller län
Arbete efter examen vid högskola A1 Examinerade efter näringsgren och sektor Universitet/högskola
Arbete efter gymnasieskolan A2 Avgångna efter näringsgren och sektor Kommun, län eller gymnasieskola
Utländsk bakgrund RU Studenter efter utländsk bakgrund, region och ålder Universitet/högskola
Övergång till forskarutbildning F1 Övergång till olika universitet/högskolor bland examinerade efter inriktning Universitet/högskola

Beställning, leveransvillkor och priser

Ladda ner beställningsblanketten och fyll i din beställning.

Beställningsblankett Regionala tabeller 2021 (xlsx)

Spara och skicka beställningen till:

uppdrag@scb.se

Leveranstid

Tabellerna levereras oftast inom två veckor efter inkommen beställning.

Leveranssätt

Tabellerna levereras som Excel-filer via e-post.

Priser

Priset (exklusive moms) är 1 900 kronor per tabell och vald region, gymnasieskola eller högskola.

Beställer du fler än fem tabeller betalar du 750 kronor per styck från och med den sjätte tabellen.

Prisexempel (exklusive moms)

Antal tabeller Pris
1 1 900 kr
5 9 500 kr
10 13 000 kr
15 17 000 kr
20 20 500 kr

Kontakta oss

SSA/UE/UT

E-post
uppdrag@scb.se