Till innehåll på sidan

Profet

Profet är SCB:s produktionssystem för beräkning och utvärdering av regionala befolkningsprognoser. Profet är byggt i statistikprogrammet SAS och nås via MONA som är SCB:s leveranssystem för mikrodata. Användare som får data levererat via MONA kan göra bearbetningar via internet utan att mikrodata lämnar SCB.

Regionala befolkningsprognoser behövs för kommuner, regioner och andra organisationer bland annat som underlag vid verksamhets­planering av barnomsorg, skola och äldreomsorg eller annan typ av verksamhet. Med Profet erbjuds det underlag och de verktyg som behövs för att ta fram befolkningsprognoser för län, kommuner och användardefinierade delområden. Underlag för delområdesprognoser bygger på Nyko-koder och erbjuds enbart till kommuner.

Användare av Profet arbetar direkt i SAS-skript varför en viss erfarenhet av statistikprogrammet rekommenderas.

Källmaterial

De demografiska uppgifterna hämtas ur SCB:s Register över totalbefolkningen (RTB), som är en kopia av innehållet i Skatteverkets folkbokföringsregister.

Vad kostar det?

Priset är 33 000 kronor per år.
Kontakta oss för att göra en beställning.

Tidsplan och leveranstid

Dataunderlaget uppdateras en gång per år och inkluderar befolkningen den 31 december föregående år. Uppdateringen sker stegvis i takt med att underlaget blir klart.

  • Underlag för län och kommuner uppdateras i mitten av mars
  • Underlag för delområdesprognoser uppdateras i början av april
  • Underlag för Tyko-beräkningar uppdateras i slutet av april
  • Uppdatering med senaste riksprognosen sker i mitten av april

Kontakt

Rasmus Andersson

Telefon
010-479 66 55
E-post
rasmus.andersson@scb.se