Till innehåll på sidan

Fiske 1914–1982

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet fiske. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Innehåll

Fiske 1914–1969

Digitaliserade publikationer i denna serien

Fransk titel: Pêche

Engelsk titel 1950: Fishing

Engelsk titel 1951–1969: Fisheries

Fiskestatistisk årsbok 1971–1982

Digitaliserade publikationer i denna serien

Engelsk titel 1971–1973: Statistical yearbook of statistics

Engelsk titel 1974–1982: Yearbook of fishery statistics.