Till innehåll på sidan

Priser och konsumtion 1910–1994

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet priser och konsumtion. De flesta ingår i Sveriges officiella statistik.

Innehåll

Konsumentpriser och index­beräk­ningar (1931/1959–1994)

Engelsk titel: Consumer prices and index computations

Första volymen (1931/1959) i serien innehåller historiska över­sikts­tabeller och inter­nationella jämförelser:

  • "Levnadskostnaderna åren 1830–1913" (s. 114‑116)
  • "Myrdal-Bouvins konsumentpris­index, utan direkta skatter (1861–70=100)" (tab. 6.3)
  • "Den procentuella förändringen i olika länders pris­nivå mellan vissa år" (Bilaga 1, tab. A1a)
  • "Prisindex för alla länder (1931=100)" (Bilaga 1, tab. A1b)