Till innehåll på sidan

Nationalräkenskaper, kvartals- och årsberäkningar

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-02-28

Nationalräkenskaperna (NR) är ett kontosystem som sammanfattar och beskriver vårt lands ekonomiska aktiviteter och utveckling. I nationalräkenskaperna beräknas bland annat bruttonationalprodukten (BNP), reala sektorräkenskaper och finansräkenskaper.

Nyckeltal för Sverige

BNP, volymförändring (säsongrensad)

0,6 %

Referenstid: kvartal 3 2022 jämfört med föregående period

Bruttonationalprodukt (BNP)

5 449 533

miljoner kronor

Referenstid: 2021

Bruttonationalinkomst (BNI)

5 666 460

miljoner kronor

Referenstid: 2021

BNP, volymförändring (kalenderkorrigerad)

2,5 %

Referenstid: kvartal 3 2022 jämfört med samma period föregående år

Bruttonationalprodukt (BNP) per capita

523

tusen kronor

Referenstid: 2021

Bruttonationalinkomst (BNI) per capita

544

tusen kronor

Referenstid: 2021

Statistiknyheter

Uppgång i BNP tredje kvartalet 2022

2022-11-29

Sveriges BNP ökade med 0,6 procent under tredje kvartalet, säsongrensat och jämfört med kvartalet innan. Uppgången drevs till stor del av fasta bruttoinvesteringar. Kalenderkorrigerat och jämfört med tredje kvartalet 2021 ökade BNP med 2,5 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Korrigeringar i statistiken

2022-11-29 14:00: Korrigering av finansiellt sparande för offentlig förvaltning

På grund av ett fel i det statistiska underlaget har finansiellt sparande för offentlig förvaltning för tredje kvartalet korrigerats jämfört med ordinarie publicering kl. 08:00 den 29 november. Statistiknyhet, kommentarer till beräkningar samt uppgifter i SCB:s statistiska databaser har uppdaterats.

Rapporter

Titel Typ Datum
Kommentarer till beräkningarna BNP-kvartal. Korrigerad 2022-11-29 kl. 14.00 Tidskrift 2022-11-29
Kommentarer till beräkningarna BNP-kvartal Tidskrift 2022-08-29
Kommentarer till beräkningar BNP-kvartal Tidskrift 2022-05-30
Kommentarer till beräkningarna BNP-kvartal Tidskrift 2022-02-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-11-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-08-27
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-05-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2021-02-26
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-11-27
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-08-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-05-29
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2018 SM 2020-05-29
National Accounts, Detailed Annual Calculations 1993–2018 SM 2020-05-29
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2020-02-28
Kommentarer till beräkningarna BNP kvartal Tidskrift 2019-11-29
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2017 SM 2019-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2016 SM 2018-09-13
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2015 SM 2017-09-11
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 2014 SM 2016-09-14
Nationalräkenskaper, detaljerade årsberäkningar 1993–2013 SM 2015-09-11
Visa äldre rapporter (32)

Aktuellt

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

Har du frågor om statistiken?

SCB, Nationalräkenskaper

E-post
nrinfo@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/nr0103