Till innehåll på sidan

SCB:s öppna geodata

SCB tillgängliggör öppna geodata inom en rad statistikområden. De är fritt tillgängliga utan avgift och får fritt vidareutnyttjas utan att särskilt medgivande eller avtal krävs. Ange att uppgifterna kommer från SCB genom att skriva "Källa: SCB".

Det finns två typer av öppna geodata. Dels data som SCB ansvarar för enligt Förordningen om geografisk miljöinformation (SFS 2010:1770), dels SCB:s avgränsningar av koncentrerad bebyggelse. Här listas statistikområden som ingår under respektive typ.

Data som SCB ansvarar för enligt SFS 2010:1770

Statistik på rutor

Förskolor

Myndighets- och kommunkontor

Handelsområden

SCB:s avgränsningar av koncentrerad bebyggelse

Tätorter

Småorter

Fritidshusområden

Arbetsplatsområden utanför tätort

DeSO

DeSO – Demografiska statistikområden

Kontakt

Kontakta oss

Öppna geodata med befolkning, rutor och verksamheter:
E-post
regionalt@scb.se

Öppna geodata med gränser för koncentrerad bebyggelse:
E-post
mark.vatten.gis@scb.se