Till innehåll på sidan

Bergshantering 1911–1977

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer inom ämnesområdet industri och bergshantering.

Titel: Bergshantering
1911–1949 med innehållsförteckning och sammanfattning på franska.

1950–1977 med innehållsförteckning och sammanfattning på engelska.

Från 1952 med parallelltitel på engelska: Metal and Mining Industries.

Läs mer

En specialundersökning av bergshanteringen år 1913:

Tidigare statistik

Senare statistik

Täckningsår 1978, se Statistiska Meddelanden Iv 1980:12

Täckningsår från 1979 införlivad i Industri / Statistiska centralbyrån. –Stockholm : Isaac Marcus 1962–1996. – (Sveriges officiella statistik)