Till innehåll på sidan

Miljöräkenskaper

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-03-23

Miljöräkenskaper beskriver samband mellan miljö och ekonomi. Det utgår från branscher, hushåll och offentliga myndigheter. De områden som hittills ingår är utsläpp till luft och vatten, avfall, energianvändning, materialflöden, kemikalier, miljöskyddskostnader, miljöföretag, miljöskatter och miljösubventioner samt naturresurser.

Miljömotiverade subventioner kommer att revideras för åren 2015-2017 vid den ordinarie publiceringen av referensår 2022 den 17 maj 2023. Revideringen gäller framförallt miljöförbättrande åtgärder i jordbruket.

Statistiknyheter

Stora utsläppsminskningar från hushållens personbilar tredje kvartalet 2022

2023-02-02

Utsläpp av växthusgaser från hushåll minskar med 11 procent tredje kvartalet jämfört med motsvarande kvartal året innan. Minskningen förklaras av mindre utsläpp från personbilstransporter, främst tillföljd av ökad andel biobränsle i diesel. Jämfört med motsvarande kvartal år 2019 (innan coronapandemin) har hushållens utsläpp minskat med 16 procent.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Rapporter

Titel Typ Datum
Investigating new data sources for land and ecosystem accounts Rapport 2021-03-25
Monitoring greenhouse gas transfers Rapport 2020-10-06
Vattendistriktens ekonomiska strukturer och miljöpåverkan 2018 Rapport 2019-12-16
Bioekonomi - utveckling av ny regional statistik Rapport 2018-12-18
The bioeconomy - Developing new regional statistics Rapport 2018-12-18
Turisträkenskaper och miljö – en metodutveckling Rapport 2018-10-24
The tourism satellite account and the environment – method development Rapport 2018-10-24
Regionala miljöräkenskaper 2008–2015 Rapport 2017-11-22
Markräkenskaper för ekosystemtjänster Rapport 2017-04-25
Land accounts for ecosystem services Rapport 2017-04-25
Monitoring the shift to sustainable consumption patterns and production – in the context of the SDGs Rapport 2016-11-16
New method for up-to-date environmental accounts – quarterly emissions to air Rapport 2016-11-15
Ny metod för aktuella miljöräkenskaper – kvartalsvisa utsläpp till luft Rapport 2016-11-15
Creating statistics about environmental technology (clean tech) Rapport 2016-03-30
Att skapa statistik om miljöteknik Rapport 2015-07-01
Environmental Accounts – a jubilee Rapport 2015-05-06
Miljöräkenskaperna – ett jubileum Rapport 2015-02-02

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/mi1301