Till innehåll på sidan

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-19

Månatlig bränsle-, gas- och lagerstatistik visar tillförsel och leveranser av råolja och petroleumprodukter samt flytande biodrivmedel som används i transportsektorn.

För den här statistiken ansvarar:
Energimyndigheten

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

E-post
en0107@scb.se

Etiketter

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/en0107