Till innehåll på sidan

Tidigare definitioner. Tilläggstabeller AKU 15–74 år, kvartal

Korrigering 2021-11-10: Tilläggstabeller kvartal 1-4, 2020 har korrigerats.

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2020 (xls) (korrigerad 2021-11-10)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2020 (xls) (korrigerad 2021-11-10)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2020 (xls) (korrigerad 2021-11-10)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2020 (xls) (korrigerad 2021-11-10)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2019 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2019 (xls) (korrigerad 29/11-19)

Tilläggstabeller 2:e kvartalet 2019 (xls) (korrigerad 29/11-19)

Tilläggstabeller 1:e kvartalet 2019 (xls) (korrigerad 29/11-19)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2018 (xls) (korrigerad 29/11-19)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2018 (xls) (korrigerad 29/11-19)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2018 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2018 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2017 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2017 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2017 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2017 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2016 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2016 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2016 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2016 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2015 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2015 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2015 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2015 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2014 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2014 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2014 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2014 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2013 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2013 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2013 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2013 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2012 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2012 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2012 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2012 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2011 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2011 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2011 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2011 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2010 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2010 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2010 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2010 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2009 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2009 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2009 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2009 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2008 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2008 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2008 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2008 (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2007 (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2007 (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2007 (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2007 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2006 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2006 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2006 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 1:a kvartalet 2006 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 4:e kvartalet 2005 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 3:e kvartalet 2005 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Tilläggstabeller 2:a kvartalet 2005 (korrigerad 27/10-15) (xls)

Mer om statistiken

Källa
SCB

Senast uppdaterad
2022-02-08

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar
9.00–12.00, 13.00–16.30

Har du frågor om statistiken?

E-post
aku@scb.se