Till innehåll på sidan

Kungl. Maj:ts befallningshavandes femårsberättelser 1856–1905 (BiSOS H)

Senast uppdaterad: 2019-06-03

Översikt och beskrivning av äldre, digitaliserade publikationer för länens femårsberättelser.

Titel: Bidrag till Sveriges officiella statistik. H, Kungl. Maj:ts befallningshafvandes femårs­berättelser

Digitaliserade publikationer i denna serie

Om innehållet

Överståthållaren i Stockholms stad och Befallnings­havanden (Lands­hövdinge­ämbetet) i Rikets 24 län avgav till Kungl. Maj:t underdåniga femårs­berättelser. Statistiska centralbyrån samlade in och utgav berättelserna och ett samman­drag för hela Riket av samtliga femårs­berättelsernas huvudsakliga innehåll. Berättelserna består av två avdelningar.

Första avdelning består av följande rubriker:

Länets indelning och naturbeskaffenhet i allmänhet

 1. Innevånare
 2. Näringar
 3. Kommunikationsanstalter och varubyten
 4. Kameralförhållanden
 5. Politi.

Andra avdelning är en tabellbilaga.

Digitaliserade publikationer i denna serie

Ingående femårsberättelser i länsnummerordning:

 • Sammandrag länsvis
 • Stockholms stad
 • Stockholms län
 • Uppsala län
 • Södermanlands län
 • Östergötlands län
 • Jönköpings län
 • Kronobergs län
 • Kalmar län
 • Gotlands län
 • Blekinge län
 • Kristianstads län
 • Malmöhus län
 • Hallands län
 • Göteborgs och Bohus län
 • Älvsborgs län
 • Skaraborgs län
 • Värmlands län
 • Örebro län
 • Västmanlands län
 • Kopparbergs län
 • Gävleborgs län
 • Västernorrlands län
 • Jämtlands län
 • Västerbottens län
 • Norrbottens län

 

Femårsberättelser 1811/15–1851/55 finns i Föregångare till BiSOS H