Till innehåll på sidan

Räkenskapssammandrag för kommuner och regioner

Sveriges officiella statistik

Nästa publicering: 2023-04-04

Statistiken innehåller både uppgifter från resultat- och balansräkningar, och verksamhetsindelad statistik för kommuner och regioner. Uppgifterna kommer från kommunernas och regionernas bokslut.

Statistiknyheter

Lägre resultat för kommuner och regioner under 2022

2023-03-01

Årets resultat för kommunsektorn – kommuner och regioner sammanräknat – minskade med 24,2 miljarder kronor jämfört med föregående år och uppgick till 43,3 miljarder kronor år 2022. Det beror främst på att finansiella intäkter minskat med 13,0 miljarder kronor och att finansiella kostnader ökat med 21,3 miljarder kronor. Årets resultat för kommunerna minskade med 11,7 miljarder kronor och regionerna hade en minskning på 12,5 miljarder kronor mot 2021.

Alla statistiknyheter för denna statistik

Missa ingen viktig statistik

Prenumerera på statistiknyheter

Tabeller och diagram

Tabeller i Statistikdatabasen

Dokumentation

SCB dokumenterar sin statistik och mikrodata genom att beskriva statistikens kvalitet, dess framställning och detaljerad information om innehållet i det mikrodata som statistiken bygger på.

Mer information om dokumentation

Fördjupad information

Har du frågor om statistiken?

Statistikservice

Telefon
010-479 50 00
Vardagar: 09.00-16.00
Lunchstängt: 12.00-13.00

SCB, Sektionen för Offentlig ekonomi

Adress
SCB
701 89 Örebro
E-post
offentlig.ekonomi@scb.se

Kortadress till denna sida: https://www.scb.se/oe0107